Bezplatná právní poradna: Nakládání s majetkem

Pokud má obec zájem na majetkoprávním úkonu vůči konkrétní osobě, jaké údaje má uvést ve zveřejněném záměru?

Obecně neexistuje povinnost zamýšlenou smluvní stranu konkretizovat, postačuje uvedení údajů podle § 39 odst. 1 zákona o obcích jako u jiných záměrů. Pokud však chce obec přesto uvést konkrétního zájemce, musí dbát ochrany osobních údajů. Podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, i názoru Úřadu na ochranu osobních údajů lze osobní údaje v tomto případě zveřejnit pouze se souhlasem dotčených osob. Souhlas musí splňovat požadavky ust. § 4 písm. n) a § 5 odst. 4 zákona o ochraně osobních údajů. V opačném případě bude třeba záměr anonymizovat. I pokud obec v záměru pouze obecně uvede, že chce danou smlouvu uzavřít s konkrétní osobou, mělo by ze záměru současně vyplývat, že tato okolnost neznamená, že jiné osoby nemohou podat obci vlastní nabídky. Obec by totiž v souladu se zásadami hospodárnosti měla vždy akceptovat nabídku, která je nejvýhodnější (v širokém smyslu – nemusí jít vždy jen o výhodnost v ekonomickém smyslu).

 

Pro lektory

 

Kalendář akcí SMO ČR

-
24. srpna 2018 09:00-13:00

Podpora obnovy a rozvoje venkova v ČR

České Budějovice
28. srpna 2018

Seminář MŽP Světelné znečištění - představení technologických řešení

Praha
30. srpna 2018 10:00-13:00

Společné jednání Energetické, Dopravní a Komise životního prostředí se zástupci ČEZ

Praha, Kancelář Svazu
 
31. srpna 2018 10:00-13:00

Finanční komise

Praha, Kancelář Svazu
 
4. září 2018 10:00-13:00

PS obcí II. typu

Praha, Kancelář Svazu
 
 
-
 

Kontakty SMO ČR

-

Svaz měst a obcí ČR
Projektová kancelář
5. května 1640/65
140 21 Praha 4
 

Projektová manažerka:
Lada Fógelová
fogelova.oz@smocr.cz
 

Manažer pro vzdělávání:
Jan Mareš
tel.: 730 894 888
mares@smocr.cz

 

-
Copyright © 2018 Svaz měst a obcí ČR Realizace SEAL, s.r.o.