Poradna

-
Uvolněnému starostovi obce zbývá za letošní rok 15 dní nevyčerpané dovolené. Za jakých podmínek mu je lze převést do následujícího roku či proplatit?
 
Může obecní úřad členům zastupitelstva sdělit jména dlužníků na místních poplatcích?
 
-
 

AKTUÁLNÍ KURZY

-

Přihlaste se na akreditované kurzy

AKTUÁLNÍ NABÍDKA KUZRŮ

  

 
-
 

Akce SMO ČR

-

 

Právní konference

Svazu měst a obcí ČR

5.-7.2. 2020

Hotel Jezerka - Seč

 

-
 

Bezplatná právní poradna: Veřejné zakázky

Může určité práce pro obec vykonávat podnikatel, jenž je zároveň zastupitelem?

Problematiku neslučitelnosti funkcí zastupitelů upravuje ust. § 5 odst. 2 a 3 zákona o volbách do zastupitelstev obcí. Uvedená ustanovení stanovují dva případy neslučitelnosti, na případ, kdy zastupitel obce pro obec vykonává práce jako podnikatel, však žádný z nich nedopadá. Funkce zastupitele je neslučitelná pouze s funkcí vykonávanou zaměstnancem stejné obce za podmínky, že zaměstnanec vykonává přímo státní správu vztahující se k územní působnosti příslušné obce, nebo za podmínky, že jde o zaměstnance jmenovaného starostou obce. Samozřejmě při uzavírání smluv musí být splněny všechny zákonné podmínky, vyplývající zejména ze zákona o veřejných zakázkách; obec musí dále postupovat v souladu se zásadami hospodárného nakládání s majetkem podle ust. § 38 zákona o obcích.

 

Pro lektory

 

Kalendář akcí SMO ČR

-
25. září 2020 10:00-12:00

Předsednictvo Svazu

Praha, Kancelář Svazu
 
6. listopadu 2020 10:00-12:00

Předsednictvo Svazu

Praha, Kancelář Svazu
 
26. - 27. listopadu 2020

XXIII. celostátní finanční konference

Clarion Congress Hotel Prague
 
 
-
 

Kontakty SMO ČR

-

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
projekteso@smocr.cz
 

Hlavní projektový manažer
Ing. Jan Slanec
tel.: 734 316 478 
slanec@smocr.cz

Vedoucí expert procesů ve vzdělávání
Mgr. Jan Mareš
tel.: 730 894 888
mares@smocr.cz

 

Kontakty na další členy realizační týmu

ZDE

 

-
Copyright © 2020 Svaz měst a obcí ČR Realizace SEAL, s.r.o.