Poradna

-
Jaké mají kontrolní výbor a finanční výbor pravomoci?
 

Obec smluvně zajistila umístění předškoláků s trvalým pobytem v obci v mateřské škole zřizované sousední obcí. Několik rodičů však posílá své děti do školky v nedalekém městě (v místě svého zaměstnání). Je naše obec povinna platit městu neinvestiční výdaje za tyto děti?
 
-
 

AKTUÁLNÍ KURZY

-

Přihlaste se na akreditované kurzy

AKTUÁLNÍ NABÍDKA KUZRŮ

  

 
-
 

Akce SMO ČR

-

 

Právní konference

Svazu měst a obcí ČR

5.-7.2. 2020

Hotel Jezerka - Seč

 

-
 

Bezplatná právní poradna: Zasedání zastupitelstev obcí a související otázky

Může zastupitelstvo pořizovat zvukové a obrazové záznamy ze zasedání zastupitelstva?

Tato problematika je upravena § 12 odst. 1 občanského zákoníku, který stanoví, že písemnosti osobní povahy, podobizny, obrazové snímky a obrazové a zvukové záznamy týkající se fyzické osoby nebo jejích projevů osobní povahy smějí být pořízeny nebo použity jen s jejím svolením. Odstavec 2 téhož ustanovení říká, že svolení není třeba, použijí-li se písemnosti osobní povahy, podobizny, obrazové snímky nebo obrazové a zvukové záznamy k účelům úředním na základě zákona.

Obecně je tedy k pořizování záznamů nutný souhlas všech dotčených osob. Nicméně při pořizování záznamu za účelem vytvořit zápis ze zasedání lze argumentovat zmíněnou úřední licencí, která je obsažena ve zmiňovaném §12 odst. 2 občanského zákoníku a zastupitelstvo je tak k nahrávání zasedání oprávněno. I v tomto případě je ale nutné, aby takové použití nebylo v rozporu s oprávněnými zájmy fyzické osoby, proto je také při nejmenším vhodné, aby zastupitelstvo o svém záměru nahrávat zasedání dostatečně informovalo všechny přítomné osoby (vyvěšením upozornění v jednací místnosti nebo ústně před začátkem zasedání, případně toto může být součástí jednacího řádu). 

 

Pro lektory

 

Kalendář akcí SMO ČR

-
2. dubna 2020

Krajské setkání Karlovarský kraj

KÚ Karlovarského kraje
 
7. dubna 2020

Krajské setkání Ústecký kraj

KÚ Ústeckého kraje
 
14. dubna 2020

Krajské setkání Královehradeckého kraje

KÚ Královehradeckého kraje
 
23. dubna 2020

Krajské setkání Libereckého kraje

KÚ Libereckého kraje
 
24. dubna 2020 10:00-12:00

Předsednictvo Svazu

Praha, Kancelář Svazu
 
 
-
 

Kontakty SMO ČR

-

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
projekteso@smocr.cz
 

Hlavní projektový manažer
Ing. Jan Slanec
tel.: 734 316 478 
slanec@smocr.cz

Vedoucí expert procesů ve vzdělávání
Mgr. Jan Mareš
tel.: 730 894 888
mares@smocr.cz

 

Kontakty na další členy realizační týmu

ZDE

 

-
Copyright © 2020 Svaz měst a obcí ČR Realizace SEAL, s.r.o.