Bezplatná právní poradna: Komise

Výběr nejčastěji pokládaných dotazů

 
Hledaný výraz
Může finanční nebo kontrolní výbor kontrolovat obcí založené obchodní společnosti a jiné právnické osoby?
Podle § 119 odst. 2 písm. b) a § 119 odst. 3 písm. c) může zastupitelstvo pověřit oba výbory plněním úkolů nad rámec zákona... [pokračování]
 
Jakým způsobem si mají výbory smlouvy ke kontrole vyžádat, existuje povinnost orgánů obce jim je poskytnout?
Podle § 109 odst. 3 písm. a) bod 2. zákona o obcích Obecní úřad v oblasti samostatné působnosti pomáhá výborům a komisím v jejich činnosti... [pokračování]
 
Může finanční nebo kontrolní výbor kontrolovat obcí uzavřené smlouvy?
Podle § 119 odst. 2 zákona o obcích finanční výbor a) provádí kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky obce, b) plní další úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo obce... [pokračování]
 
Může rada obce přenést některé své pravomoci na komise?
Rada obce se při své činnosti musí pohybovat pouze v mezích, které jí vytyčuje zákon. Podle § 102, odst... [pokračování]
 
Jak vypracovat zápisy z jednání komisí?
I zde bude záležet na radě obce jakožto zřizovateli, v jaké formě a rozsahu bude zápisy z jednání a jiné písemné výstupy od komise vyžadovat... [pokračování]
 
Jakým způsobem komise rady obce jednají?
Vyjma ustanovení, že se komise usnášejí většinou hlasů všech svých členů, zákon o obcích jednání komisí nijak neupravuje... [pokračování]
 
Končí činnost komisí současně s koncem funkčního období rady?
Byť zákon tuto otázku neupravuje, je zřejmě nutné i zde – obdobně jako v případě výborů zastupitelstva – dovodit, že s koncem funkčního období rady obce končí i funkční období komisí, vzhledem k povaze... [pokračování]
 
Náleží předsedovi komise odměna za výkon této funkce?
Předseda komise jako takový ze zákona nárok na poskytnutí odměny nemá... [pokračování]
 
Jak je možno odměňovat členy komise?
Pokud je člen komise v obci zároveň dlouhodobě uvolněným zastupitelem, je členství v komisi zohledněno při jeho odměňování podle nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev... [pokračování]
 
Kdo může být členem komise rady obce?
Na členy komise zákon o obcích žádné požadavky neklade. Jejich výběr tedy závisí na radě obce... [pokračování]
 
Má rada obce povinnost komise zřizovat?
Zřizování komisí je právem rady, nikoliv její povinností, a to ani v případech, kdy právní předpis svěřuje komisi rady obce výkon přenesené působnosti. Výkon této přenesené působnosti však musí rada obce zajistit.... [pokračování]
 
 

Pro lektory

 

Kalendář akcí SMO ČR

-
1. - 2. srpna 2018

Sympozium Venkov v proměnách času 1918-2018

Praha
31. srpna 2018 10:00-13:00

Finanční komise

Praha, Kancelář Svazu
 
4. září 2018 10:00-13:00

PS obcí II. typu

Praha, Kancelář Svazu
 
6. září 2018 10:00-13:00

Školská komise

Praha, Kancelář Svazu
 
7. září 2018

Vyhlášení výsledků soutěže “Nejlepší starosta / primátor 2014-2018“

Pražský hrad
 
-
 

Kontakty SMO ČR

-

Svaz měst a obcí ČR
Projektová kancelář
5. května 1640/65
140 21 Praha 4
 

Projektová manažerka:
Lada Fógelová
fogelova.oz@smocr.cz
 

Manažer pro vzdělávání:
Jan Mareš
tel.: 730 894 888
mares@smocr.cz

 

-
Copyright © 2018 Svaz měst a obcí ČR Realizace SEAL, s.r.o.