Poradna

-

Je možné složku poplatku stanovenou na základě skutečných nákladů, které obci vznikají, stanovit nižší než 250 Kč (resp. 750 Kč od roku 2013), přestože náklady tyto částky přesahují?
 
Může pořizovat obrazový nebo zvukový záznam ze zasedání i třetí osoba z řad veřejnosti?
 
-
 

AKTUÁLNÍ KURZY

-

Přihlaste se na akreditované kurzy

AKTUÁLNÍ NABÍDKA KUZRŮ

  

 
-
 

Akce SMO ČR

-

 

Právní konference

Svazu měst a obcí ČR

5.-7.2. 2020

Hotel Jezerka - Seč

 

-
 

Bezplatná právní poradna: Hospodaření obce

Výsledkem přezkoumání hospodaření obce byla zjištění neoprávněného proplácení dovolené a odměn, nesrovnalosti v pokladních dokladech a inventurních seznamech atd. Zastupitelstvo obce odsouhlasilo závěrečný účet za rok 2010 s výhradou s tím, že budou vyvozeny závěry vůči osobám, které svým jednáním způsobily obci škodu. Mohl být v daném případě spáchán trestný čin? Jak uplatnit obci způsobenou škodu?

V obecné rovině by se v daném případě dle okolností mohlo jednat o trestný čin, např. zneužití pravomoci úřední osoby nebo případně o podvod, proto lze podání trestního oznámení považovat za legitimní prostředek prověření dané věci z pohledu možných trestněprávních důsledků.
V případě písemného trestního oznámení musí být uvedeno, kterému orgánu činnému v trestním řízení je určeno, kdo jej činí, které věci se týká a co sleduje, a musí být podepsáno a datováno. Pokud podání neobsahuje některé náležitosti, ale je z něj patrno, že došlo k spáchání trestného činu, bude k němu orgán činný v trestním řízení přihlížet, jako by všechny potřebné náležitosti mělo. Trestní oznámení nemusí být provedeno nutně v písemné formě a je možné podání učinit i ústně do protokolu, a to u kteréhokoliv orgánu činného v trestním řízení (např. Policie ČR). Oznamovatel potom bude vyslechnut o okolnostech, za nichž byl čin spáchán, o osobních poměrech toho, na něhož se oznámení podává, o důkazech a o výši škody způsobené oznámeným činem. Z obsahového hlediska by měl postačovat obecný popis skutku (podobně jako v dotazu, s přiložením relevantních písemností – např. zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření), neboť konkrétní trestněprávní kvalifikace daného jednání není úkolem oznamovatele, nýbrž příslušného orgánu činného v trestním řízení. Oznamovatel má právo, pokud to v trestním oznámení uvede, být informován o tom jak bylo s jeho podáním naloženo (158 odst. 2 trestního řádu).
Dále je také vhodné využít tzv. adhezního řízení (§43 trestního řádu), kdy v rámci rozhodování soudu o vině a trestu pro obžalovaného soud rozhodne i o náhradě škody poškozené osobě (v daném případě obci). Toto právo je možné uplatnit již v rámci podání trestního oznámení nebo později v řízení před soudem, nejpozději však v hlavním líčení. Uplatnit pracovněprávní či občanskoprávní (podle toho, zda škodu způsobil zaměstnanec obce či jiná osoba, např. zastupitel, starosta obce apod.) odpovědnost za škodu lze však i v samostatném řízení u příslušného soudu.
 

Pro lektory

 

Kalendář akcí SMO ČR

-
25. září 2020 10:00-12:00

Předsednictvo Svazu

Praha, Kancelář Svazu
 
6. listopadu 2020 10:00-12:00

Předsednictvo Svazu

Praha, Kancelář Svazu
 
26. - 27. listopadu 2020

XXIII. celostátní finanční konference

Clarion Congress Hotel Prague
 
 
-
 

Kontakty SMO ČR

-

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
projekteso@smocr.cz
 

Hlavní projektový manažer
Ing. Jan Slanec
tel.: 734 316 478 
slanec@smocr.cz

Vedoucí expert procesů ve vzdělávání
Mgr. Jan Mareš
tel.: 730 894 888
mares@smocr.cz

 

Kontakty na další členy realizační týmu

ZDE

 

-
Copyright © 2020 Svaz měst a obcí ČR Realizace SEAL, s.r.o.