Poradna

-

Může obec směnit konkrétní nemovitost za jinou (pozemek za pozemek) tj. zveřejnit záměr, že smění pozemek parc.č. xx za pozemek parc.č. xy a jak by mělo znít usnesení ZO?
 

Může zastupitelstvo obce při rozhodování o pronájmu obecní nemovitosti (zemědělského pozemku) vybrat zájemce s nižší cenou a zdůvodnit nevybrání uchazeče s vyšší cenou nekvalitním způsobem hospodaření? Nemůže nás neúspěšný žadatel za "nevybrání" např. žalovat?
 
-
 

AKTUÁLNÍ KURZY

-

Přihlaste se na akreditované kurzy

AKTUÁLNÍ NABÍDKA KUZRŮ

  

 
-
 

Akce SMO ČR

-

 

Právní konference

Svazu měst a obcí ČR

5.-7.2. 2020

Hotel Jezerka - Seč

 

-
 

Bezplatná právní poradna: Nakládání s majetkem

Za jakých okolností se může obec nechat zastupovat na základě plné moci, který orgán obce o tom rozhodne?

Na základě dohody o plné moci se může obec nechat zastupovat bez ohledu na právní úkon, o nějž se jedná. Je ovšem nutné, aby příslušný orgán obce o zmocnění předem rozhodl, jelikož pouze orgán, který je oprávněn rozhodnout o určitém právním úkonu, je rovněž oprávněn „delegovat“ tuto svou pravomoc na třetí osobu odlišnou od obce. Zastupitelstvo tedy např. může zmocňovat v rámci svých pravomocí podle § 85 zákona o obcích, rada podle § 102 (v případě pravomocí dle § 102 odst. 3, jež si zastupitelstvo může vyhradit, může pochopitelně rozhodnout i o zmocnění). Pokud má být určitá osoba zmocněna pouze k uzavření smlouvy, nikoliv tedy k rozhodnutí o ní, postačí zmocnění starostou na základě 103 odst. 1, případně radou na základě § 102 odst. 3.

 

Pro lektory

 

Kalendář akcí SMO ČR

-
25. září 2020 10:00-12:00

Předsednictvo Svazu

Praha, Kancelář Svazu
 
6. listopadu 2020 10:00-12:00

Předsednictvo Svazu

Praha, Kancelář Svazu
 
26. - 27. listopadu 2020

XXIII. celostátní finanční konference

Clarion Congress Hotel Prague
 
 
-
 

Kontakty SMO ČR

-

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
projekteso@smocr.cz
 

Hlavní projektový manažer
Ing. Jan Slanec
tel.: 734 316 478 
slanec@smocr.cz

Vedoucí expert procesů ve vzdělávání
Mgr. Jan Mareš
tel.: 730 894 888
mares@smocr.cz

 

Kontakty na další členy realizační týmu

ZDE

 

-
Copyright © 2020 Svaz měst a obcí ČR Realizace SEAL, s.r.o.