Bezplatná právní poradna: Zasedání zastupitelstev obcí a související otázky

Jak zajistit klid na zasedání zastupitelstva?

Zastupitelstvo si může záležitosti týkající se svých jednání upravit v jednacím řádu (§ 96 zákona o obcích), do něhož lze včlenit i ustanovení o možnosti vykázání občana, který bude závažným způsobem narušovat průběh zasedání. O takovém vykázání by potom mohla rozhodnout osoba předsedající zasedání zastupitelstva (neboť odpovídá za jeho řádný průběh), případně samo zastupitelstvo. O rozhodnutí o vykázání lze ovšem uvažovat i při absenci konkrétního ustanovení v jednacím řádu. Institut vykázání ovšem nesmí být zneužíván na úkor práva občana (§ 16 zákona o obcích) obce účastnit se zasedání zastupitelstva, které je vždy veřejné (§ 93 odst. 3 zákona o obcích). Z povahy věci by mělo jít vždy o krajní řešení.

 

Pro lektory

 

Kalendář akcí SMO ČR

-
24. srpna 2018 09:00-13:00

Podpora obnovy a rozvoje venkova v ČR

České Budějovice
28. srpna 2018

Seminář MŽP Světelné znečištění - představení technologických řešení

Praha
30. srpna 2018 10:00-13:00

Společné jednání Energetické, Dopravní a Komise životního prostředí se zástupci ČEZ

Praha, Kancelář Svazu
 
31. srpna 2018 10:00-13:00

Finanční komise

Praha, Kancelář Svazu
 
4. září 2018 10:00-13:00

PS obcí II. typu

Praha, Kancelář Svazu
 
 
-
 

Kontakty SMO ČR

-

Svaz měst a obcí ČR
Projektová kancelář
5. května 1640/65
140 21 Praha 4
 

Projektová manažerka:
Lada Fógelová
fogelova.oz@smocr.cz
 

Manažer pro vzdělávání:
Jan Mareš
tel.: 730 894 888
mares@smocr.cz

 

-
Copyright © 2018 Svaz měst a obcí ČR Realizace SEAL, s.r.o.