Poradna

-
Výbor pro národností menšiny se dle zákona zřizuje v obci, kde žije alespoň 10 % občanů hlásících se k národnosti jiné než české. Má se na mysli 10 % občanů jedné národnosti, nebo může být těch-to 10 % občanů příslušníky různých národností vyjma české?
 
Musí být počet členů výboru vždy lichý?
 
-
 

AKTUÁLNÍ KURZY

-

Přihlaste se na akreditované kurzy

AKTUÁLNÍ NABÍDKA KUZRŮ

  

 
-
 
 

Základní principy fungování obce a jejích orgánů

 

Cílem kurzu je prohloubit znalost obecných principů organizace a činnosti veřejné správy na obecní úrovni a znalost zákona o obcích s důrazem na praktické aspekty probíraných institutů a na typické problémy obcí a možnosti jejich řešení.

Kurz určený všem úředníkům a vedoucím úředníkům bez ohledu na to, jakou odbornou agendu na obecním úřadě vykonávají. Účastníci kurzu si rozšíří svou orientaci v platné právní úpravě zákona o obcích i souvisejících právních předpisů. Naučí se rozlišovat samostatnou a přenesenou působnost obce, budou umět charakterizovat kompetence a činnost orgánů obce, včetně jejich vzájemných vztahů. Pochopí vzájemný vztah mezi státem, kraji a obcemi.

Účastníci vzdělávání se dále podrobněji seznámí mj. s problematikou financování obcí a souvisejícími otázkami obecního hospodaření, právního postavení zaměstnanců obcí, rizika střetu zájmů, poskytování informací o činnosti obce veřejnosti a v neposlední řadě též odpovědnostních vztahů v podmínkách obcí. Ve srovnání s obecnou částí zvláštní odborné způsobilosti je v tomto programu důraz kladen na praktické aspekty probíraných institutů, na typické problémy a možnosti jejich řešení.

Rozsah kurzu: 16 výukových hodin (2 x 8 hod.)

 

Pro lektory

 

Kalendář akcí SMO ČR

-
26. dubna 2019 09:00-12:00

Rada Svazu

Kongresové centrum Praha
 
30. dubna 2019

Soutěž Vesnice roku - uzávěrka přihlášek

2. května 2019 10:00-13:00

Legislativní komise

Praha, Kancelář Svazu
 
9. května 2019 10:00-13:00

KISMO

Praha, Kancelář Svazu
 
15. května 2019 10:00-13:00

VMČO

Pardubice
 
 
-
 

Kontakty SMO ČR

-

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
projekteso@smocr.cz
 

Hlavní projektový manažer
Ing. Jan Slanec
tel.: 734 316 478 
slanec@smocr.cz

Vedoucí expert procesů ve vzdělávání
Mgr. Jan Mareš
tel.: 730 894 888
mares@smocr.cz

 

Kontakty na další členy realizační týmu

ZDE

 

-
Copyright © 2019 Svaz měst a obcí ČR Realizace SEAL, s.r.o.