Poradna

-
Může občan obce účinně požadovat zařazení určitého bodu na program zasedání zastupitelstva?
 
Jaké důsledky bude mít zveřejnění záměru, pokud nebude záměr předem schválen příslušným orgánem obce?
 
-
 

AKTUÁLNÍ KURZY

-

Přihlaste se na akreditované kurzy

AKTUÁLNÍ NABÍDKA KUZRŮ

  

 
-
 

Akce SMO ČR

-

 

Právní konference

Svazu měst a obcí ČR

5.-7.2. 2020

Hotel Jezerka - Seč

 

-
 

Bezplatná právní poradna: Nakládání s majetkem

Může zastupitelstvo změnit rozhodnutí rady nebo starosty?

Je třeba nejdříve odlišit, zda rozhodnutí ve věci spadalo do vyhrazené (§ 102 odst. 2 zákona o obcích) nebo “zbytkové“ pravomoci rady a o jaké rozhodnutí se jednalo. Pokud rozhodnutí spadá do vyhrazené pravomoci rady, může ho zastupitelstvo případně pouze zrušit, pokud je mu předloženo starostou coby nesprávné (§§ 84 odst. 5 a 105 zákona o obcích). V ostatních případech, kdy si může zastupitelstvo věc vyhradit pro sebe a samo rozhodnout, je rovněž přípustný postup, kdy zastupitelstvo zruší nebo změní již přijaté usnesení rady i bez uplatnění výše uvedeného postupu. Co se starosty týče, vykonává-li pravomoci, které přísluší radě, pokud ji obec má, můžou být jeho rozhodnutí v této oblasti změněna nebo zrušena zastupitelstvem (starosta nevykonává pravomoci jako vyhrazené). Jedná-li se o pravomoci podle § 103 zákona o obcích, je třeba věc posuzovat podle její povahy.

 

Pro lektory

 

Kalendář akcí SMO ČR

-
 
-
 

Kontakty SMO ČR

-

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
projekteso@smocr.cz
 

Hlavní projektový manažer
Ing. Jan Slanec
tel.: 734 316 478 
slanec@smocr.cz

Vedoucí expert procesů ve vzdělávání
Mgr. Jan Mareš
tel.: 730 894 888
mares@smocr.cz

 

Kontakty na další členy realizační týmu

ZDE

 

-
Copyright © 2023 Svaz měst a obcí ČR Realizace SEAL, s.r.o.