Poradna

-
Spadá rozhodnutí o dohodách o splátkách se lhůtou splatnosti delší než 18 měsíců do pravomoci zastupitelstva pouze, pokud obec vystupuje coby věřitel?
 
Co se rozumí „částí obce“ v souvislosti se zřízením osadního výboru?
 
-
 

AKTUÁLNÍ KURZY

-

Přihlaste se na akreditované kurzy

AKTUÁLNÍ NABÍDKA KUZRŮ

  

 
-
 

Akce SMO ČR

-

 

Právní konference

Svazu měst a obcí ČR

5.-7.2. 2020

Hotel Jezerka - Seč

 

-
 

Bezplatná právní poradna: Výbory

Jaká práva a povinnosti mají členové výborů při provádění kontroly?

Konkrétní výčet práv a povinností zákon neuvádí. Výborům je nutné přiznat taková oprávnění, která jim umožní plnit zákonem stanovené úkoly, zejména oprávnění požadovat předložení účetních a jiných dokladů, podání vysvětlení apod. Výbory však nemohou nikomu ukládat žádné povinnosti nebo úkoly. O svých kontrolních závěrech pouze informují zastupitelstvo obce, které může rozhodnout o případných dalších krocích.

V souvislosti s prováděnou kontrolou mají výbory právo na obdržení všech informací a podkladů relevantně souvisejících s předmětem kontroly; pokud jsou součástí těchto informací i chráněné (např. osobní) údaje, odpovídají členové výboru osobně za jejich ochranu. Současně je však třeba dodat, že k informacím má přístup výbor jako celek v souvislosti s prováděnou kontrolou – tzn., že potřebné informace by neměly být nekoordinovaně a „živelně“ předávány jednotlivým členům výboru k jejich individuálním žádostem, nýbrž nejlépe předsedovi výboru, popř. jinému výborem pověřenému členu, a to pouze tehdy, existuje-li usnesení výboru o tom, že daná záležitost bude předmětem kontroly. Ve sporných případech, kdy není jednoznačné, zda má výbor na poskytnutí požadovaných informací právo, je třeba předložit tuto otázku k posouzení a rozhodnutí zastupitelstvu obce.
 

Pro lektory

 

Kalendář akcí SMO ČR

-
3. března 2020 10:00-13:00

2. ročník akce DEN STAROSTŮ při veletrhu Aquatherm Praha

PVA EXPO PRAHA - Letňany
 
1. dubna 2020

Krajské setkání Plzeňský kraj

Parkhotel Plzeň
 
2. dubna 2020

Krajské setkání Karlovarský kraj

KÚ Karlovarského kraje
 
7. dubna 2020

Krajské setkání Ústecký kraj

KÚ Ústeckého kraje
 
14. dubna 2020

Krajské setkání Královehradeckého kraje

KÚ Královehradeckého kraje
 
 
-
 

Kontakty SMO ČR

-

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
projekteso@smocr.cz
 

Hlavní projektový manažer
Ing. Jan Slanec
tel.: 734 316 478 
slanec@smocr.cz

Vedoucí expert procesů ve vzdělávání
Mgr. Jan Mareš
tel.: 730 894 888
mares@smocr.cz

 

Kontakty na další členy realizační týmu

ZDE

 

-
Copyright © 2020 Svaz měst a obcí ČR Realizace SEAL, s.r.o.