Bezplatná právní poradna: Zasedání zastupitelstev obcí a související otázky

Jaký je právní význam zápisu ze zasedání zastupitelstva obce?

Zápis ze zasedání zastupitelstva je jediným dokladem o skutečném průběhu celého jednání. Tím, že je zápis potvrzen podpisy starosty, místostarosty a ověřovatelů mu je přisouzena určitá váha a dá se na takový dokument nahlížet jako na veřejnou listinu. Přitom hlavní výhodou veřejných listin obecně je především to, že v případě sporů není třeba dokazovat správnost jejího obsahu a že na skutečnosti, které obsahuje, je pohlíženo jako na správné, pokud nejsou vyvráceny. Ten, kdo se tedy snaží vyvrátit skutečnosti v listině uvedené, je nucen předložit dostatek relevantních důkazů, aby mohla být pravdivost popřena. Nestačí tedy jen prosté tvrzení.  

 

Pro lektory

 

Kalendář akcí SMO ČR

-
19. února 2019 09:00-14:00

51. Den malých obcí

Praha
20. února 2019 09:00-14:00

Krajské setkání v Kraji Vysočina

Hotel Gustav Mahrel, Křížová 4, Jihlava
 
21. února 2019 09:00-14:00

Krajské setkání v Jihočeském kraji

Krajský úřad Jihočeského kraje, U zimního stadionu 1952/2
 
21. února 2019 10:00-13:00

Školská komise

Praha, Kancelář Svazu
 
26. února 2019 10:00-13:00

PS obcí II. typu

Praha, Kancelář Svazu
 
 
-
 

Kontakty SMO ČR

-

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
projekteso@smocr.cz
 

Hlavní projektový manažer
Ing. Jan Slanec
tel.: 734 316 478 
slanec@smocr.cz

Vedoucí expert procesů ve vzdělávání
Mgr. Jan Mareš
tel.: 730 894 888
mares@smocr.cz

 

Kontakty na další členy realizační týmu

ZDE

 

-
Copyright © 2019 Svaz měst a obcí ČR Realizace SEAL, s.r.o.