Bezplatná právní poradna: Zasedání zastupitelstev obcí a související otázky

Jaký je právní význam zápisu ze zasedání zastupitelstva obce?

Zápis ze zasedání zastupitelstva je jediným dokladem o skutečném průběhu celého jednání. Tím, že je zápis potvrzen podpisy starosty, místostarosty a ověřovatelů mu je přisouzena určitá váha a dá se na takový dokument nahlížet jako na veřejnou listinu. Přitom hlavní výhodou veřejných listin obecně je především to, že v případě sporů není třeba dokazovat správnost jejího obsahu a že na skutečnosti, které obsahuje, je pohlíženo jako na správné, pokud nejsou vyvráceny. Ten, kdo se tedy snaží vyvrátit skutečnosti v listině uvedené, je nucen předložit dostatek relevantních důkazů, aby mohla být pravdivost popřena. Nestačí tedy jen prosté tvrzení.  

 

Pro lektory

 

Kalendář akcí SMO ČR

-
24. srpna 2018 09:00-13:00

Podpora obnovy a rozvoje venkova v ČR

České Budějovice
28. srpna 2018

Seminář MŽP Světelné znečištění - představení technologických řešení

Praha
30. srpna 2018 10:00-13:00

Společné jednání Energetické, Dopravní a Komise životního prostředí se zástupci ČEZ

Praha, Kancelář Svazu
 
31. srpna 2018 10:00-13:00

Finanční komise

Praha, Kancelář Svazu
 
4. září 2018 10:00-13:00

PS obcí II. typu

Praha, Kancelář Svazu
 
 
-
 

Kontakty SMO ČR

-

Svaz měst a obcí ČR
Projektová kancelář
5. května 1640/65
140 21 Praha 4
 

Projektová manažerka:
Lada Fógelová
fogelova.oz@smocr.cz
 

Manažer pro vzdělávání:
Jan Mareš
tel.: 730 894 888
mares@smocr.cz

 

-
Copyright © 2018 Svaz měst a obcí ČR Realizace SEAL, s.r.o.