Poradna

-
Je obec povinna žadateli pozemek prodat?
 
Jak postupovat při vyřizování stížnosti podle zákona o obcích?
 
-
 

AKTUÁLNÍ KURZY

-

Přihlaste se na akreditované kurzy

AKTUÁLNÍ NABÍDKA KUZRŮ

  

 
-
 

Akce SMO ČR

-
-
 

Bezplatná právní poradna: Veřejné zakázky

 Může v obci bez rady zastupitelstvo přijmout směrnici, dle níž o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu v předpokládané hodnotě nad 100.000,- Kč bez DPH rozhoduje zastupitelstvo, přičemž starosta může o zadání zakázky rozhodnout pouze „v  odůvodněných případech, zejména pokud je nutné provést zakázku v krátké době v případě havárie nebo ohrožení života a zdraví občanů“?

Usnese-li se zastupitelstvo na takové směrnici, je nutné vykládat uvedené jako vyhrazení si pravomoci zastupitelstva při zadávání veřejných zakázek tam, kde mu to není vyhrazeno zákonem (§ 85 zákona o obcích; standardně by spadalo rozhodování o zadávání většiny zakázek v obci bez rady do pravomoci starosty - § 99 odst. 2), přičemž ustanovení o starostovi by bylo třeba vykládat jako výjimku z tohoto vyhrazení. Situace, za nichž by starosta byl oprávněn rozhodovat o zadávání veřejných zakázek, jsou ovšem formulovány natolik vágně, že vážně hrozí, že pokud by starosta nějakou zakázku za uvedených podmínek zadal, bylo by zadání této zakázky (tj. i uzavřené smlouvy apod.) napadnutelné jako neplatné z důvodu, že nedošlo ke schválení příslušným orgánem obce (§ 41 odst. 2 zákona o obcích). Při takové formulaci by bylo značně obtížné dokazovat, že podmínky pro přenos pravomoci na starostu byly naplněny.

 

Pro lektory

 

Kalendář akcí SMO ČR

-
10. září 2019 09:30-11:30

Kontrolní výbor

Praha, Kancelář Svazu
 
10. září 2019 10:00-13:00

Předsednictvo Komory obcí

Praha, Kancelář Svazu
 
11. září 2019 09:00-11:00

Předsednictvo Komory měst

Kancelář Svazu
 
11. - 12. září 2019

Komora statutárních měst

Skalka u Ježova
 
11. - 12. září 2019

Předsednictvo Svazu

Skalka u Ježova
 
 
-
 

Kontakty SMO ČR

-

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
projekteso@smocr.cz
 

Hlavní projektový manažer
Ing. Jan Slanec
tel.: 734 316 478 
slanec@smocr.cz

Vedoucí expert procesů ve vzdělávání
Mgr. Jan Mareš
tel.: 730 894 888
mares@smocr.cz

 

Kontakty na další členy realizační týmu

ZDE

 

-
Copyright © 2019 Svaz měst a obcí ČR Realizace SEAL, s.r.o.