Poradna

-
Jak rozumět „projednání určité záležitosti v oblasti samostatné působnosti radou nebo zastupitel-stvem obce“ podle § 16, odst. 2, písm. f) zákona o obcích?
 
Existují nějaké doplňující (doporučené) náležitosti zápisu ze zasedání zastupitelstva?
 
-
 
 

Akce SMO ČR

-

7. září 2018
Pražský hrad


 


    Naši partneři            

 

 

-
 

Bezplatná právní poradna: Odměňování

Jakým způsobem může obec přispívat na závodní stravování, ošatné, apod. členům zastupitelstva obce?

Hospodaření s obecním rozpočtem spadá dle zákona o obcích do samostatné působnosti obce. Obec se při výkonu samostatné působnosti řídí jen zákonem a právními předpisy, které jsou vydány na základě zákona. V souladu s ustanovením § 5 zákona o rozpočtových pravidlech územních samosprávných celků může obec zřizovat peněžní fondy, a to pro konkrétní účely anebo bez účelového určení. Považujeme zde za vhodné uvést, že obec může tyto fondy zřizovat bez ohledu na jejich počet a druh, jelikož ten není zákonem stanoven. Při zřízení peněžního fondu musejí být schváleny zdroje tohoto fondu zastupitelstvem obce a také musí být stanovena pravidla pro poskytování finančních prostředků z fondu (tzn. vymezení okruhu osob, kterým bude tento příspěvek poskytován, výše příspěvku, jak často se bude příspěvek poskytovat apod.).  Největší část fondu bývá v praxi vyčleněna na příspěvky na závodní stravování. Je ho ovšem možné využít i na poskytování tzv. ošatného, pro půjčky, pracovní a životní jubilea, penzijní připojištěnce apod., a to jak pro zaměstnance obce, tak pro členy zastupitelstva obce. 

 

Pro lektory

 

Kalendář akcí SMO ČR

-
24. srpna 2018 09:00-13:00

Podpora obnovy a rozvoje venkova v ČR

České Budějovice
28. srpna 2018

Seminář MŽP Světelné znečištění - představení technologických řešení

Praha
30. srpna 2018 10:00-13:00

Společné jednání Energetické, Dopravní a Komise životního prostředí se zástupci ČEZ

Praha, Kancelář Svazu
 
31. srpna 2018 10:00-13:00

Finanční komise

Praha, Kancelář Svazu
 
4. září 2018 10:00-13:00

PS obcí II. typu

Praha, Kancelář Svazu
 
 
-
 

Kontakty SMO ČR

-

Svaz měst a obcí ČR
Projektová kancelář
5. května 1640/65
140 21 Praha 4
 

Projektová manažerka:
Lada Fógelová
fogelova.oz@smocr.cz
 

Manažer pro vzdělávání:
Jan Mareš
tel.: 730 894 888
mares@smocr.cz

 

-
Copyright © 2018 Svaz měst a obcí ČR Realizace SEAL, s.r.o.