Bezplatná právní poradna: Odměňování

Je možné uzavřít dohodu o pracích konaných mimo pracovní poměr se starostou?

Je nutno uvést, že obecně žádný právní předpis nevylučuje uzavírání dohodou o pracovní činnosti nebo o provedení práce se členy zastupitelstva obce. Takovéto dohody by bylo možné uzavřít mezi obcí na straně jedné a členem zastupitelstva obce na druhé straně dle příslušných ustanovení zákoníku práce. Je tedy evidentní, že předmětem těchto dohod nemůže být výkon činností spadajících do výkonu funkce člena zastupitelstva obce.

V souvislosti s touto problematikou zdůrazňujeme, že výkon funkce člena zastupitelstva obce je výkonem veřejné funkce v souladu se zákonem o obcích. Zastupitelstvo obce volí starostu a ten mu také za výkon této funkce odpovídá. V případě, že se obec rozhodne se starostou uzavřít dohodu o pracích konaných mimo pracovní poměr, můžeme předpokládat, že se tato dohoda bude týkat takových záležitostí, které příliš nesouvisí s výkonem veřejné funkce člena zastupitelstva obce, resp. starosty. 

 

Pro lektory

 

Kalendář akcí SMO ČR

-
30. září - 2. října 2018

14. konference evropských regionů a měst

Salcburg

”Evropa 1918 – 2018 – 2118“

 
detail akce
18. října 2018 09:30-16:00

Seminář Jak zadávat veřejné zakázky na šetrné budovy

Dělnický dům Jihlava, Žižkova 1696/15, Malý salonek
18. října 2018 15:00-17:00

Komora obcí

Škrdlovice
 
18. října 2018 16:00-18:00

Komora měst

Škrdlovice
 
18. - 19. října 2018

Rada Svazu

Škrdlovice
 
 
-
 

Kontakty SMO ČR

-

Svaz měst a obcí ČR
Projektová kancelář
5. května 1640/65
140 21 Praha 4
 

Projektová manažerka:
Lada Fógelová
fogelova.oz@smocr.cz
 

Manažer pro vzdělávání:
Jan Mareš
tel.: 730 894 888
mares@smocr.cz

 

-
Copyright © 2018 Svaz měst a obcí ČR Realizace SEAL, s.r.o.