Bezplatná právní poradna: Právo na informace

Má povinný subjekt nárok na uhrazení nákladů vynaložených na sběr a poskytnutí informací?

Subjekt poskytující informace může po žadateli o informace požadovat úhradu nákladů, které musely být účelně vynaloženy na poskytnutí informace. Náklady, které je povinný subjekt oprávněn takto požadovat, jsou: náklady na pořízení kopií, náklady na opatření technických nosičů dat, náklady spojené s odesláním informací žadateli a v případě mimořádně rozsáhlého vyhledávání informací též náklady s tím spojené. Povinný subjekt musí žadatele o požadované úhradě informovat písemně a náležitě odůvodnit, na základě jakých skutečností a jak byla výše úhrady vyčíslena. Žadatel musí obdržet písemné oznámení o požadované úhradě před samotným poskytnutím informace, jinak nárok na úhradu nákladů zaniká. Povinný orgán přitom musí při poskytování informací postupovat hospodárně a snažit se o to, aby vzniklé náklady byly co nejnižší.

 

Pro lektory

 

Kalendář akcí SMO ČR

-
18. října 2018 09:30-16:00

Seminář Jak zadávat veřejné zakázky na šetrné budovy

Dělnický dům Jihlava, Žižkova 1696/15, Malý salonek
18. října 2018 10:00-13:00

KISMO

Praha, Kancelář Svazu
 
18. října 2018 16:00-19:00

Komora obcí

Škrdlovice
 
18. října 2018 16:30-18:30

Komora měst

Škrdlovice, penzion Velké Dářko
 
19. října 2018 09:00-12:00

Rada Svazu

Škrdlovice
 
 
-
 

Kontakty SMO ČR

-

Svaz měst a obcí ČR
Projektová kancelář
5. května 1640/65
140 21 Praha 4
 

Projektová manažerka:
Lada Fógelová
fogelova.oz@smocr.cz
 

Manažer pro vzdělávání:
Jan Mareš
tel.: 730 894 888
mares@smocr.cz

 

-
Copyright © 2018 Svaz měst a obcí ČR Realizace SEAL, s.r.o.