Poradna

-
Který orgán obce rozhoduje o započtení pohledávky?
 

Na základě konkurzu byla vybrána uchazečka na místo ředitelky MŠ. Ta se následně své funkce vzdala (resp. jmenování nepřijala). Je možné jmenovat uchazečku, která se umístila druhá v pořadí, nebo je nutné vyhlašovat nový konkurz?
 
-
 
 

Akce SMO ČR

-

Přehled termínů a míst konání
program
 


Soutěž
Knihovna JINAK

Přihlašování knihoven:
19. února – 9. března 2018

-
 

Bezplatná právní poradna: Právo na informace

Musí obec vyhovět žádosti občana jiné obce o informace - zápisy z jednání zastupitelstva apod.?

Ustanovení § 16 odst. 2 písm. e) zákona o obcích zakotvuje právo občanů obce na přímé a úplné seznámení se s obsahem (mj.) usnesení a zápisů z jednání zastupitelstva, a to formou nahlížení. Vedle toho je však každý (tedy nejen občan dané obce) oprávněn požádat o poskytnutí kopií těchto i jiných dokumentů vztahujících se k působnosti obce v režimu zákona o svobodném přístupu k informacím; zda byl režim tohoto zákona v daném případě žadatelem založen, záleží na formulaci žádosti o informace, která musí splňovat určité elementární obsahové i formální náležitosti. V každém případě je nicméně třeba – již s ohledem na principy dobré správy – na danou žádost reagovat a určitým způsobem ji vyřídit bez ohledu na to, zda se jedná o žádost podle zákona o svobodném přístupu k informacím; v této souvislosti lze doporučit, aby žadateli byly poskytnuty všechny informace, na které by měl podle tohoto zákona (vynutitelný) nárok. Pokud by však v požadovaných dokumentech byly obsaženy informace, které požívají právní ochrany (např. osobní údaje), bude třeba tyto dílčí informace v poskytnutých dokumentech anonymizovat („začernit“). 

 

Pro lektory

 

Kalendář akcí SMO ČR

-
20. února 2018

49. Den malých obcí

Praha
20. února 2018 10:00-13:00

PS obcí II. typu

Praha, Kancelář Svazu
 
22. února 2018

Krajská setkání - Jihomoravský kraj

Kongresové centrum Veletrhů Brno (sál A) Výstaviště 405/1, Brno
22. února 2018 10:00-13:00

Školská komise

Praha, Kancelář Svazu
 
27. února 2018

49. Den malých obcí

Prostějov
 
-
 

Kontakty SMO ČR

-

Svaz měst a obcí ČR
Projektová kancelář
5. května 1640/65
140 21 Praha 4
 

Projektová manažerka:
Lada Fógelová
fogelova.oz@smocr.cz
 

Manažer pro vzdělávání:
Jan Mareš
tel.: 730 894 888
mares@smocr.cz

 

-
Copyright © 2018 Svaz měst a obcí ČR Realizace SEAL, s.r.o.