Bezplatná právní poradna: Právo na informace

Musí obec vyhovět žádosti občana jiné obce o informace - zápisy z jednání zastupitelstva apod.?

Ustanovení § 16 odst. 2 písm. e) zákona o obcích zakotvuje právo občanů obce na přímé a úplné seznámení se s obsahem (mj.) usnesení a zápisů z jednání zastupitelstva, a to formou nahlížení. Vedle toho je však každý (tedy nejen občan dané obce) oprávněn požádat o poskytnutí kopií těchto i jiných dokumentů vztahujících se k působnosti obce v režimu zákona o svobodném přístupu k informacím; zda byl režim tohoto zákona v daném případě žadatelem založen, záleží na formulaci žádosti o informace, která musí splňovat určité elementární obsahové i formální náležitosti. V každém případě je nicméně třeba – již s ohledem na principy dobré správy – na danou žádost reagovat a určitým způsobem ji vyřídit bez ohledu na to, zda se jedná o žádost podle zákona o svobodném přístupu k informacím; v této souvislosti lze doporučit, aby žadateli byly poskytnuty všechny informace, na které by měl podle tohoto zákona (vynutitelný) nárok. Pokud by však v požadovaných dokumentech byly obsaženy informace, které požívají právní ochrany (např. osobní údaje), bude třeba tyto dílčí informace v poskytnutých dokumentech anonymizovat („začernit“). 

 

Pro lektory

 

Kalendář akcí SMO ČR

-
30. září - 2. října 2018

14. konference evropských regionů a měst

Salcburg

”Evropa 1918 – 2018 – 2118“

 
detail akce
18. října 2018 09:30-16:00

Seminář Jak zadávat veřejné zakázky na šetrné budovy

Dělnický dům Jihlava, Žižkova 1696/15, Malý salonek
18. října 2018 15:00-17:00

Komora obcí

Škrdlovice
 
18. října 2018 16:00-18:00

Komora měst

Škrdlovice
 
18. - 19. října 2018

Rada Svazu

Škrdlovice
 
 
-
 

Kontakty SMO ČR

-

Svaz měst a obcí ČR
Projektová kancelář
5. května 1640/65
140 21 Praha 4
 

Projektová manažerka:
Lada Fógelová
fogelova.oz@smocr.cz
 

Manažer pro vzdělávání:
Jan Mareš
tel.: 730 894 888
mares@smocr.cz

 

-
Copyright © 2018 Svaz měst a obcí ČR Realizace SEAL, s.r.o.