Poradna

-

Město neomezilo platnost obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za komunální odpad pouze na aktuální rok. Je nutné vydávat každý rok novou vyhlášku, v případě, že má být vzhledem ke vznikajícím nákladům poplatek i nadále stanoven v nejvyšší přípustné výši?
 

V obci máme zaveden místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů dle zákona o místních poplatcích. V budoucnu bychom chtěli využít zmocnění k vydání obecně závazné vyhlášky o stanovení poplatku dle zákona o odpadech. Je ale možné uložit v takovém případě majitelům rekreačních objektů povinnost platit obci za sběr a likvidaci odpadu?... [pokračování]
 
-
 

AKTUÁLNÍ KURZY

-

Přihlaste se na akreditované kurzy

AKTUÁLNÍ NABÍDKA KUZRŮ

  

 
-
 

Akce SMO ČR

-

 

Právní konference

Svazu měst a obcí ČR

5.-7.2. 2020

Hotel Jezerka - Seč

 

-
 

Bezplatná právní poradna: Právo na informace

Může občan obce požadovat informace o platech jednotlivých zaměstnanců obce?

Poskytování informací o výši odměn poskytované konkrétním osobám bylo donedávna právní teorií odmítáno, neboť se jedná o zákonem chráněný osobní údaj. Připouštělo se právě pouze poskytnutí informace o celkovém objemu vynaložených veřejných prostředků na platy zaměstnanců nebo jiné odměny. Přelom v této věci přinesl loňský rozsudek Nejvyššího správního soudu, který v konkrétní věci rozhodl, že informaci o výši platu vedoucího úředníka je nutné poskytnout, a to s odkazem na § 8b zákona o svobodném přístupu k informacím, který říká:

(1) Povinný subjekt poskytne základní osobní údaje o osobě, které poskytl veřejné prostředky. …

(3) Základní osobní údaje podle odstavce 1 se poskytnou pouze v tomto rozsahu: jméno, příjmení, rok narození, obec, kde má příjemce trvalý pobyt, výše, účel a podmínky poskytnutých veřejných prostředků.

Toto rozhodnutí má do určité míry precedenční charakter a praxe se v současnosti spíše přiklání k tomu, že se tyto informace poskytují. Záležitost však není zcela nesporná a závěr o nutnosti tyto informace poskytovat vždy za všech okolností relativizoval i sám NSS. Rozsáhlejší stanovisko, resp. metodické doporučení k poskytování informací o odměnách pracovníků ve veřejné sféře vydalo po vynesení tohoto rozsudku Ministerstvo vnitra ČR ve spolupráci s Úřadem pro ochranu osobních údajů. K dispozici je na adrese: http://www.mvcr.cz/odk2/soubor/metodicke-doporuceni-infz-pdf.aspx a lze na něj odkázat v dalších podrobnostech. 

 

Pro lektory

 

Kalendář akcí SMO ČR

-
6. listopadu 2020 10:00-12:00

Předsednictvo Svazu

Praha, Kancelář Svazu
 
26. - 27. listopadu 2020

XXIII. celostátní finanční konference

Clarion Congress Hotel Prague
 
 
-
 

Kontakty SMO ČR

-

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
projekteso@smocr.cz
 

Hlavní projektový manažer
Ing. Jan Slanec
tel.: 734 316 478 
slanec@smocr.cz

Vedoucí expert procesů ve vzdělávání
Mgr. Jan Mareš
tel.: 730 894 888
mares@smocr.cz

 

Kontakty na další členy realizační týmu

ZDE

 

-
Copyright © 2020 Svaz měst a obcí ČR Realizace SEAL, s.r.o.