Poradna

-
Znamená rozhodnutí o existenci důvodu pro vyloučení z projednávání a rozhodování u zastupitele podle ust. § 83 odst. 2 zákona o obcích, že tento nemůže ve věci hlasovat?
 
Může obec zadat veřejnou zakázku, třebaže na ni není pamatováno v rozpočtu?
 
-
 

AKTUÁLNÍ KURZY

-

Přihlaste se na akreditované kurzy

AKTUÁLNÍ NABÍDKA KUZRŮ

  

 
-
 

Akce SMO ČR

-

 

Právní konference

Svazu měst a obcí ČR

5.-7.2. 2020

Hotel Jezerka - Seč

 

-
 

Bezplatná právní poradna: Řízení o poplatcích

Může obecní úřad členům zastupitelstva sdělit jména dlužníků na místních poplatcích?
Na řízení o místních poplatcích, které vede obecní úřad v přenesené působnosti, se vztahuje zásada mlčenlivosti, stanovená § 9 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, a blíže rozvedená v jeho hlavě IV. Člen zastupitelstva má dle § 82 písm. c) zákona o obcích právo požadovat od zaměstnanců obce zařazených do obecního úřadu informace ve věcech, které souvisejí s výkonem jeho funkce. Byť se toto ustanovení výslovně neomezuje pouze na informace týkající se samostatné působnosti obce, nelze dle našeho názoru dovodit jakoukoliv bližší souvislost znalosti jména konkrétního dlužníka a jeho dlužné částky s výkonem funkce člena zastupitelstva, a je tedy nutné v této věci zachovávat mlčenlivost a chránit osobní údaje i vůči členům zastupitelstva. Přístup k těmto informacím mohou mít leda starosta a místostarosta, kteří jsou ze zákona součástí obecního úřadu, i na ně se potom vztahuje povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu. Zveřejňování jmen dlužníků je nepřípustné.
 

Pro lektory

 

Kalendář akcí SMO ČR

-
25. září 2020 10:00-12:00

Předsednictvo Svazu

Praha, Kancelář Svazu
 
6. listopadu 2020 10:00-12:00

Předsednictvo Svazu

Praha, Kancelář Svazu
 
26. - 27. listopadu 2020

XXIII. celostátní finanční konference

Clarion Congress Hotel Prague
 
 
-
 

Kontakty SMO ČR

-

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
projekteso@smocr.cz
 

Hlavní projektový manažer
Ing. Jan Slanec
tel.: 734 316 478 
slanec@smocr.cz

Vedoucí expert procesů ve vzdělávání
Mgr. Jan Mareš
tel.: 730 894 888
mares@smocr.cz

 

Kontakty na další členy realizační týmu

ZDE

 

-
Copyright © 2020 Svaz měst a obcí ČR Realizace SEAL, s.r.o.