Bezplatná právní poradna: Hospodaření obce

Vím, že starosta může bez schválení zastupitelstva provést nákup v ceně max. 20000 Kč, nejsem ale momentálně schopná najít, v kterém zákoně či vyhlášce je toto uvedeno. Naše starostka se se zastupiteli dohodla o snížení této částky (nákup bez předchozího schválení) na 10000 Kč. Mělo by to být uvedeno někde ve vnitřních směrnicích obce nebo stačí, když je to v usnesení ze zasedání ZO?

Takové pravidlo zákon o obcích ani jiný právní předpis neupravuje. Částka 20.000 Kč se ze zákona vztahuje na poskytování darů, vzdání se práva a pohledávky, zastavení movitých věcí a práv a na postoupení pohledávky – o těchto právních úkonech, týkajících se vyšších částek, musí dle § 85 zákona o obcích rozhodnout zastupitelstvo. Stanovení podobných limitů pro kupní smlouvy či smlouvy o dílo je zcela v rukou zastupitelstva. Pokud by je zastupitelstvo nestanovilo, nebyla by starostka žádnou částkou vázána. Jejich zavedení má ten důsledek, že smlouvy uzavřené starostkou v rozporu s takovým usnesením zastupitelstva by byly absolutně neplatné (§ 41 odst. 2 zákona o obcích). Žádnou zvláštní směrnici není nutné vydávat, postačí prosté usnesení zastupitelstva.
 

Pro lektory

 

Kalendář akcí SMO ČR

-
26. - 27. dubna 2018

Právní konference

Brno
26. dubna 2018 17:00-19:00

Předsednictvo Komory měst

Brno
 
26. dubna 2018 19:00-21:00

Předsednictvo Svazu

Brno
 
17. května 2018 15:00-17:00

Komora obcí

Třeboň
 
17. května 2018 16:00-18:00

Komora měst

Třeboň
 
 
-
 

Kontakty SMO ČR

-

Svaz měst a obcí ČR
Projektová kancelář
5. května 1640/65
140 21 Praha 4
 

Projektová manažerka:
Lada Fógelová
fogelova.oz@smocr.cz
 

Manažer pro vzdělávání:
Jan Mareš
tel.: 730 894 888
mares@smocr.cz

 

-
Copyright © 2018 Svaz měst a obcí ČR Realizace SEAL, s.r.o.