Bezplatná právní poradna: Hospodaření obce

Je nájemní smlouva, kterou obec pronajímá obecní pozemek fyzické osobě, veřejnou listinou? Obec byla požádána třetí osobou o kopii nájemní smlouvy. Mohu kopii vydat nebo ne?

 
Kopie nájemní smlouvy není „veřejnou listinou“, nicméně se jedná o dokument, který obec musí poskytnout žadateli v režimu zákona o svobodném přístupu k informacím.
Nájemní smlouva je uzavírána v samostatné působnosti a obec v rámci tohoto soukromoprávního vztahu vystupuje v rovném postavení vůči nájemci; uzavřená smlouva tak nemůže být veřejnou listinou, nadanou presumpcí správnosti svého obsahu.
Nicméně i přes uvedený fakt je nutné tento dokument žadateli poskytnout v režimu zákona o svobodném přístupu k informacím. Územní samosprávné celky mají podle této právní úpravy povinnost poskytovat informace vztahující se k jejich působnosti, přičemž není rozlišováno, zda jde o působnost přenesenou či samostatnou. Obec tak musí pouze zvážit, zda dokument neobsahuje údaje, které jsou chráněny příslušnými zákony (např. údaje osobní) a které by žadateli neměly být poskytnuty.
Konkrétně v případě požadavku na kopii nájemní smlouvy je ovšem také nutno uvést, že nájemce jako příjemce veřejných prostředků (veřejným prostředkem je totiž i pozemek, který obec nájemci pronajímá) požívá snížené ochrany osobních údajů. Zákon o svobodném přístupu k informacím v § 8b totiž říká, že povinný subjekt poskytne základní osobní údaje o osobě, které poskytl veřejné prostředky. Základní osobní údaje se poskytnou pouze v tomto rozsahu: jméno, příjmení, rok narození, obec, kde má příjemce trvalý pobyt, výše, účel a podmínky poskytnutých veřejných prostředků. Všechny zmíněné informace, pokud jsou součástí smlouvy, by tedy měly být obcí poskytnuty, přestože se jedná o osobní údaje. 
 

Pro lektory

 

Kalendář akcí SMO ČR

-
22. - 23. června 2018

Komora statutárních měst

Pardubice
 
28. června 2018 13:00-16:00

Bezpečnostní komise

Praha, Kancelář Svazu
 
31. srpna 2018 10:00-13:00

Finanční komise

Praha, Kancelář Svazu
 
4. září 2018 10:00-13:00

PS obcí II. typu

Praha, Kancelář Svazu
 
6. září 2018 10:00-13:00

Školská komise

Praha, Kancelář Svazu
 
 
-
 

Kontakty SMO ČR

-

Svaz měst a obcí ČR
Projektová kancelář
5. května 1640/65
140 21 Praha 4
 

Projektová manažerka:
Lada Fógelová
fogelova.oz@smocr.cz
 

Manažer pro vzdělávání:
Jan Mareš
tel.: 730 894 888
mares@smocr.cz

 

-
Copyright © 2018 Svaz měst a obcí ČR Realizace SEAL, s.r.o.