Poradna

-
Víme, že obec nesmí zveřejňovat jména osob, které dluží na místních poplatcích. Můžeme postupovat opačně a naopak zveřejnit jména těch, kteří zaplatili?
 
Musí jednací řád zastupitelstva upravovat jednání osadního výboru?
 
-
 

AKTUÁLNÍ KURZY

-

Přihlaste se na akreditované kurzy

AKTUÁLNÍ NABÍDKA KUZRŮ

  

 
-
 

Akce SMO ČR

-

 

Právní konference

Svazu měst a obcí ČR

5.-7.2. 2020

Hotel Jezerka - Seč

 

-
 

Bezplatná právní poradna: Hospodaření obce

Je nájemní smlouva, kterou obec pronajímá obecní pozemek fyzické osobě, veřejnou listinou? Obec byla požádána třetí osobou o kopii nájemní smlouvy. Mohu kopii vydat nebo ne?

 
Kopie nájemní smlouvy není „veřejnou listinou“, nicméně se jedná o dokument, který obec musí poskytnout žadateli v režimu zákona o svobodném přístupu k informacím.
Nájemní smlouva je uzavírána v samostatné působnosti a obec v rámci tohoto soukromoprávního vztahu vystupuje v rovném postavení vůči nájemci; uzavřená smlouva tak nemůže být veřejnou listinou, nadanou presumpcí správnosti svého obsahu.
Nicméně i přes uvedený fakt je nutné tento dokument žadateli poskytnout v režimu zákona o svobodném přístupu k informacím. Územní samosprávné celky mají podle této právní úpravy povinnost poskytovat informace vztahující se k jejich působnosti, přičemž není rozlišováno, zda jde o působnost přenesenou či samostatnou. Obec tak musí pouze zvážit, zda dokument neobsahuje údaje, které jsou chráněny příslušnými zákony (např. údaje osobní) a které by žadateli neměly být poskytnuty.
Konkrétně v případě požadavku na kopii nájemní smlouvy je ovšem také nutno uvést, že nájemce jako příjemce veřejných prostředků (veřejným prostředkem je totiž i pozemek, který obec nájemci pronajímá) požívá snížené ochrany osobních údajů. Zákon o svobodném přístupu k informacím v § 8b totiž říká, že povinný subjekt poskytne základní osobní údaje o osobě, které poskytl veřejné prostředky. Základní osobní údaje se poskytnou pouze v tomto rozsahu: jméno, příjmení, rok narození, obec, kde má příjemce trvalý pobyt, výše, účel a podmínky poskytnutých veřejných prostředků. Všechny zmíněné informace, pokud jsou součástí smlouvy, by tedy měly být obcí poskytnuty, přestože se jedná o osobní údaje. 
 

Pro lektory

 

Kalendář akcí SMO ČR

-
25. září 2020 10:00-12:00

Předsednictvo Svazu

Praha, Kancelář Svazu
 
6. listopadu 2020 10:00-12:00

Předsednictvo Svazu

Praha, Kancelář Svazu
 
26. - 27. listopadu 2020

XXIII. celostátní finanční konference

Clarion Congress Hotel Prague
 
 
-
 

Kontakty SMO ČR

-

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
projekteso@smocr.cz
 

Hlavní projektový manažer
Ing. Jan Slanec
tel.: 734 316 478 
slanec@smocr.cz

Vedoucí expert procesů ve vzdělávání
Mgr. Jan Mareš
tel.: 730 894 888
mares@smocr.cz

 

Kontakty na další členy realizační týmu

ZDE

 

-
Copyright © 2020 Svaz měst a obcí ČR Realizace SEAL, s.r.o.