Poradna

-
Je nutné provést zadávací řízení podle zákona o veřejných zakázkách v případě, že obec chce prodloužit smlouvu se stávajícím dodavatelem (smlouva o provozování vodovodu a kanalizace)?
 
V jakých případech je uchazeč povinen doložit lustrační osvědčení?
 
-
 

AKTUÁLNÍ KURZY

-

Přihlaste se na akreditované kurzy

AKTUÁLNÍ NABÍDKA KUZRŮ

  

 
-
 

Akce SMO ČR

-

 

Právní konference

Svazu měst a obcí ČR

5.-7.2. 2020

Hotel Jezerka - Seč

 

-
 

Bezplatná právní poradna: Hospodaření obce

Zastupitelstvo schválilo svým usnesením prodej obecního pozemku fyzické osobě, která chtěla pozemek využívat k chovu včel; převod dosud nebyl uskutečněn. Nyní se dotyčný ohlásil s tím, že se rozvádí a chce, aby obec daný pozemek prodala společně jemu a jeho přítelkyni. Musí obec v takové situaci na veřejném zasedání zastupitelstva zrušit platnost původního usnesení o prodeji pozemku panu XY a přijmout nové usnesení o prodeji tohoto pozemku paní ZŽ a panu XY. Co se stane, pokud se prodej pozemku za těchto nových podmínek neschválí? Jak přesně formulovat zrušení původního usnesení a nového usnesení o schválení nebo neschválení předmětného pozemku?

Nebyl-li dosud prodej realizován, může v zásadě zastupitelstvo rozhodnout o zrušení současného usnesení a o prodeji novým uchazečům. Původní usnesení je z důvodu právní jistoty na místě zrušit výslovně (třebaže by se jinak uplatnila zásada, že nové usnesení fakticky „ruší“ staré, pokud vedle něj toto nemůže obsahově obstát).
Zastupitelstvo se na zrušení usnesení může usnést samostatně (usnesením ve znění např. „ruší se usnesení zastupitelstva obce č. … z …“) nebo v souvislosti s přijetím nového usnesení (jímž se zastupitelstvo usnese na prodeji novým zájemcům a zároveň rozhodne o zrušení starého usnesení - hlasovalo by tedy o obou věcech najednou jako o jednom návrhu). Pokud pro návrh nebude hlasovat nadpoloviční většina všech zastupitelů (§ 87 zákona o obcích), usnesení nevzniká.
Pokud by ovšem zastupitelstvo chtělo rozhodnout o prodeji jiným zájemcům (resp. jednomu novému zájemci společně se starým), je třeba mít na paměti, že před takovým rozhodnutím bude nutno zveřejnit záměr prodeje ve smyslu ust. § 39 odst. 1 zákona o obcích. Zákon sice nestanoví lhůtu, v níž musí od zveřejnění záměru zastupitelstvo rozhodnout, i tak je ovšem třeba vzhledem k smyslu záměru kalkulovat se lhůtou přiměřenou. Ministerstvo vnitra jakožto kontrolní a dozorový orgán uvádí ve svých metodických materiálech lhůtu půl roku od zveřejnění záměru. Pokud tedy uplynula od původního zveřejnění záměru delší doba, je nutné tento zveřejnit znovu, jelikož jinak by byl převod napadnutelný z důvodu faktického nenaplnění ust. § 39 zákona o obcích.
 

Pro lektory

 

Kalendář akcí SMO ČR

-
 
-
 

Kontakty SMO ČR

-

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
projekteso@smocr.cz
 

Hlavní projektový manažer
Ing. Jan Slanec
tel.: 734 316 478 
slanec@smocr.cz

Vedoucí expert procesů ve vzdělávání
Mgr. Jan Mareš
tel.: 730 894 888
mares@smocr.cz

 

Kontakty na další členy realizační týmu

ZDE

 

-
Copyright © 2023 Svaz měst a obcí ČR Realizace SEAL, s.r.o.